Jeg isolerer meg

Isolasjon fra andre mennesker er ofte et resultat av at en har høy angst og ikke klarer å omgås andre mennesker eller oppsøke steder der det andre mennesker møtes.

Sammen kan vi utforske følelser

Jeg isolerer meg og tør ikke møte andre mennesker

Noen ganger kan en være preget av høy angst og uro som igjen fører til at en isolerer seg og lar være å oppsøke andre mennesker fordi en er redd for hva de andre måtte tro og mene. "De andres blikk" tar over og styrer livet ditt.

Sammen kan vi finne ut av hva dette bunner i og hvordan du gradvis kan få det bedre.