FIT

Feedback-informerte tjenester er basert på systematisk og umiddelbar tilbakemelding fra deg. Denne faglige tilnærmingen gir utgangspunkt for læring og endring, og sikrer større grad av brukermedvirkning og tilpasset behandling.

Feedback-informerte tjenester  er en praksis som hjelper meg som fagperson å holde fokus på prosess (endring), samarbeidet og relasjonen med deg, samtidig som det gir deg en mulighet til å si fra om hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer godt nok.

Du gir tilbakemelding til meg ved hjelp av to skjemaer. Det første er et skjema som brukes før hver time der du svarer på fire spørsmål om hvordan du har det og har hatt det siden forrige time. Etter timen er det fire nye spørsmål om dagens time. Skjemaene tar få minutter å fylle ut og det gjøres elektronisk.

 

På denne måten har du mulighet til å komme frem med dine perspektiver, og til å påvirke eget behandlingstilbud. Jeg vil kunne bruke resultatene fra dine tilbakemeldinger til kontinuerlig forbedring av praksis slik at du får mest mulig ut av timene med meg. 

Opptak/video av timene

Jeg er opptatt av at du skal få mest mulig ut av timene samt at jeg kontinuerlig går i veiledning for å bli en bedre terapeut. I den forbindelse ønsker jeg å ta opp timene med deg på video. Du skriver under på samtykkeerklæring og videoene blir lagret i ett år på kryptert minnebrikke.