veni-vidi-vint-469778-unsplash.jpg

Video-konsultasjon/e-terapi

Med dagens tekniske løsninger er det muligheter for at du kan benytte deg av mitt tilbud så lenge du har en datamaskin med kamera eller mobiltelefon tilgjengelig.

Jeg bruker en videoløsning (Aspit meet)som er integrert i mitt journalsystem og som er godkjent med tanke på ditt personvern og lovverk.

Du kan lese veilederen Her