"DER DU ER"

Har du vansker med å komme til min praksis kan vi avtale et annet sted som er mer tilpasset dine behov. Hjemme hos deg, på ditt kontor eller at vi tar en tur.